Animació lectora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicació presentada a "Bteka. I Trobada professional de foment lector als municipis valencians" (Alcoi, octubre 2014)

 

 

INTRODUCCIÓ:

La Biblioteca Municipal Francesc de Paula Momblanch efectua al llarg de l'any un gran nombre d'activitats d'Animació Lectora i Formació d'Usuaris a fi de procurar un major i millor coneixement de les instal·lacions que ofereix la Biblioteca, i també la profundització en la dinàmica de l'hàbit lector. Els plantejaments en què ens basem per a aconseguir els anteriors objectius, responen a tres grans apartats:

A.- Efectuar promocions basades en els serveis que presta la Biblioteca i en les possibilitats que ofereix.

 • Campanya de Nadal: EXPOSICIÓ LLIBRE INFANTIL
 • Campanyes d'animació lectora coordinanada amb els centres educatius de primària: LA SIRENETA, DRÀCULA, etc.
 • Formació d'usuaris en Secundària, Batxillerat i EPA.

B.- Sensibilitzar la població cap al llibre i la lectura, per mitjà de l'aproximació dels llibres als seus lectors potencials.

 • Tallers de lectoescriptura
 • Contacontes
 • Catàleg de novetats, matèries, etc.
 • Concurs de literatura infantil

C.- Eixamplar l'horitzó del lector mitjançant l'acostament personal d'autors, il·lustradors i editors.

 • Presentació de llibres
 • Taules redones
 • Conferències
 • Festa del llibre

La biblioteca Municipal Francesc de Paula Momblanch realitza moltes de les seues activitats en el propi espai físic de la Biblioteca, si bé respon cada vegada més a la voluntat expressa i necessària d'eixir a la trobada dels usuaris, tant en els espais físics (col·legis, centres culturals, places) com en l'àmbit humà (col·lectius de teatre, de plàstica, de música ). Fruit d'aquest plantejament és la gran quantitat d'usuaris i el millor coneixement que es té de la Biblioteca. Per això, destaquem com a elements d'interacció:

 • La voluntat d'eixir a la trobada de la gent
 • La col·laboració amb els diferents professionals relacionats amb el llibre – escriptors, editors, llibreters, bibliotecaris- que familiaritza als usuaris amb les diverses facets del món del llibre; amb la creació, per mitjà dels autors i del sector editorial; amb la venda, per mitjà dels llibreters; amb el servei público, per mitjà de la Biblioteca.
 • La interacció amb un altre tipus de col·laboradors culturals o institucionals de gran impacte en la població i, la presència dels quals, augmenta les possibilitats d'arribar a un nombre més gran de població.

Finalment, cal destacar que aquesta interrelació de la biblioteca amb diversos sectors socials i grups culturals de la comunitat no sols fomenta la promoció d'usuaris, sinó que ens permet disposar d'un major capital humà per a aconseguir potenciar el nombre d'activitats dutes a terme des de la biblioteca i incidir en rellevància i impacte, en el si de la població.

CAMPANYA MUNICIPAL D'ANIMACIÓ LECTORA:

BIBLIOTECA MUNICIPAL, ARA TAMBÉ

Amb el nom de "Biblioteca Municipal: ara també" es reconeix en l'àmbit comunitari un conjunt d'activitats d'animació lectora que té com a objectiu fonamental la promoció i aprofundiment en l'àmbit de la lectoescriptura.

La campanya es dirigeix a diferents grups d'edat que van des dels prelectors fins als estudiants de 2n de Batxillerat.

La seua estructuració està fonamentada en el logotip de "Biblioteca: Ara També”, que es constitueix en el fil conductor aglutinant de les distintes activitats que, al seu torn, tenen un caràcter diferenciat en edat i objectius, bé en el vessant de la lectura , bé en l'aprofundiment del coneixement sobre el medi social, el cultural o el natural.

Les activitats d'animació lectora tenen com a objectiu la sensibilització de la població cap al món del llibre i el foment de la lectura, mitjançant l'aproximació dels llibres als seus lectors potencials, el coneixement personal dels autors, dels il·lustradors o dels editors. Per això, per a mostrar la diversitat i la riquesa que entranya el món dels llibres, la Biblioteca Pública Municipal de Muro ha dissenyat una àmplia oferta d'activitats d'animació lectora capaç d'arribar a un sector majoritari de la població infantil i juvenil. En aquest sentit cal distingir entre les activitats d'animació lectora d'extensió bibliotecària o aquelles activitats que es realitzen al llarg de l'any en la mateixa sala de la Biblioteca; i les activitats d'animació lectora, el perfil de les quals està determinat pel trasllat de la Biblioteca als espais oberts on els joves murers realitzen quotidianament les seues activitats, sobreeixint en aquest cas, el marcat caràcter massiu i integrador d'aquestes actuacions com pot ser la FESTA DEL LLIBRE.

Finalment destacar que amb la campanya "Biblioteca Municipals: Ara També“ es pretén que l'animació lectora constituïsca no sols una introducció a l'hàbit lector, sinó una iniciació a totes les arts; per la qual cosa es proposa una interrelació amb la música, la pintura, el teatre, etc... que els protagonistes siguen els mateixos lectors.

EL COCOLLIBRE:

ÀMBIT

Activitat dirigida a la comunitat de prelectors i primària

DATES

L'activitat es realitza al gener per a iniciar el contacte amb la Biblioteca i amb els contes.

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

El cocollibre és un cocodril a qui li agraden molt els contes. Ell ensenyarà els xiquets com deuen tractar un llibre i com d'importants són les històries que ens conten i les il·lustracions que veiem.

L'activitat es recolza en la col·laboració dels seus professors, ja que si al cocollibre el descobreixen en la Biblioteca, posteriorment se l'emportaran a classe com si fóra un company més, mentre que, en les seues respectives cases el cocollibre es converteix en un amic molt especial. Com a suport fonamental de la proposta en la sala de la Biblioteca, es comptarà amb els il·lustradors de distintes editorials que sobreïsquen en l'edició de llibres infantils.

FINALITAT DE L'ACTIVITAT

L'activitat persegueix la iniciació i el contacte amb els llibres en la comunitat infantil de 3 a 5 anys. El xiquet aprén mitjançant el joc, l'amistat i les dramatitzacions a tractar físicament els llibres i a sentir-hi curiositat. De forma col·lateral, també s'ha consignat un augment notori del nombre de socis d'adults quan realitzem aquesta activitat, ja que el xiquet arrossega els avis, tios i pares a la Biblioteca, cosa que provoca que molts d'ells requerisquen el carnet de socis en descobrir l'accessibilitat a la Biblioteca i en despertar també la seua curiositat; s'hi pot observar, també, el retrobament amb la lectura de molts adults que havien deixat l'hàbit de llegir arraconat.

DURACIÓ

L'activitat es realitza durant dues sessions en la Biblioteca, la primera de presentació i dramatització del cocollibre, mentre que la segona es dedicarà a la iniciació de la il·lustració amb el suport de la mateixa editorial, i a la interrelació de la història amb el món natural dels mamífers, recolzant-nos en mitjans audiovisuals. El cocollibre estarà present com a protagonista en aquesta sessió. D'altra banda ja hem mencionat que, al llarg d'un mes es manté un seguiment de l'activitat tant en la classe i també en els seus respectius domicilis.

VIATGEM A LES ESTACIONS:

ÀMBIT

L'activitat d'animació lectora "Viatgem a les Estacions" es dirigeix a una población infantil compresa pels alumnes de primària i primer cicle de secundària.

DATES

El viatge a les estacions comprén una actuació anual establerta en vuit sessions que, al seu torn es subdivideixen en dos blocs de 4 sessions cada una i que es realitzen a la tardor-hivern i primavera-estiu.

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

L'acció de l'animació lectora transcorre paral·lelament al cicle de les estacions. Es dramatitzaran lectures de contes concernents a cada estació i posteriorment es realitzaran tallers de lectoescriptura que facen referència a l'esmentada sessió. Aquesta activitat suposa un primer contacte amb els llibres, per això l'animació lectora que es presenta a continuació pretén aconseguir que els xiquets vegen els llibres com “un joguet més de la seua vida”.
L'animació lectora que es proposa compta amb l'estreta col·laboració dels centres educatius de la localitat i consta de quatre sessions que coincideixen amb els canvis d'estació. Aquest curs s'ha concertat un total de 150 escolars corresponents a 3 cursos amb dues aules en cada sessió:

a) tardor. És el primer contacte amb la biblioteca. Se'ls ensenya tant la ubicació de la Biblioteca Francesc de Paula Momblanch, com la distribució de les seues sales i fons, i s'incideix molt especialment en la secció infantil. També se'ls informa dels requisits necessaris per a fer-se'n socis i d'horaris i activitats que es realitzen en la Biblioteca. Finalment, se'ls narra un conte que té a veure amb els fulls de la tardor i elaboren una targeta amb fulles seques. En la targeta també figura l'horari de la biblioteca i altres dades a fi que el xiquet es convertisca en vehicle de comunicació entre la Biblioteca i els seus pares. Així, no sols estem formant futurs usuaris, sinó que arrosseguen pares i familiars a la Biblioteca.

b) hivern. Aquesta sessió té com a objectiu que els xiquets desacralicen el paper dels llibres. Per a això, els prelectors entren en contacte amb llibres que no tenen lletres i són utilitzats com a joguets: el Nadal, les botigues del barri, ma casa, etc. Durant aquesta sessió es realitza l'activitat de contacontes perquè, en la seua petició als Reis Mags d'Orient, figure un llibre. Finalment s'elabora una targeta de Nadal per a les seues cases amb l'esmentada petició del llibre com a regal de Nadal i s'incideix en el seu paper de vehicle de comunicació. La Biblioteca estarà present en el Nadal de cent famílies mureres.

c) primavera. L'entorn en què vivim. Els escolars entren en contacte amb els llibres, en els quals reconeixen les seues primeres lletres i paraules escrites. En aquesta sessió s'elaboren separadors amb paper fet a mà i flors silvestres. Se'ls conta la història de l'hivern viatger.

d) estiu. És el colofó de les sessions d'aquest taller d'animació lectora i que ha tingut un seguiment de tot el curs escolar. Els xiquets coneixen perfectament la Biblioteca i se'ls invita a elaborar el seu propi conte mitjançant el taller del jove escriptor.
La comarca de Muro ha tingut una llarga tradició paperera, per la qual cosa s'aprofita l'esmentada peculiaritat per a efectuar tallers d'història i elaboració de paper fet a mà com a suport tradicional dels llibres. L'objectiu d'aquest taller és que els usuaris coneguen la tècnica que s'utilitzava originàriament per a confeccionar els llibres i que, ells mateixos, escriguen i Il·lustren la seua pròpia història; és a dir, que es convertisquen en xicotets autors.

El taller consta de les sessions següents:

a) Realització del paper, fulls i tapes. En aquesta sessió es tritura el paper per al seu posterior reciclatge, s'elabora la pasta de paper i es realitzen els fulls i les cobertes per al futur llibre que cada xiquet confeccionarà.

b) Disseny i elaboració dels dibuixos. En aquesta sessió s'estructura el guió i el desenvolupament del llibre. Il·lustracions i text.

c) Gravat i estampació. En aquesta sessió es realitzen les planxes en distintes tècniques de gravat (fusta, zinc, acetat, etc. ) i es procedeix a la seua estampació en el paper prèviament elaborat.

d) Enquadernació. En aquesta última sessió es procedeix al tall i cosit dels fulls del llibre i al decorat de les portades.

Al llarg de tot un any, s'ha anat realitzant aquest taller d'animació lectora en què molts xiquets, no sols s'hauran iniciat en la lectura de contes, sinó també se'ls haurà iniciat en l'art de contar-los.

FINALITAT

Ja hem assenyalat anteriorment que l'objectiu d'aquesta animació lectora del "Viatge a les Estacions“ suposa l'acostament del xiquet als contes mitjançant la interrelació de la il·lustració, l'escriptura i les arts plàstiques.

COL·LABORACIÓ AMB ELS CENTRES EDUCATIUS

PROJECTE AMB EL CP MONTCABRER
PROFESSORA: GLORIA CANET
LA SIRENETA

La sireneta és un projecte especial d'animació lectora que té l'objectiu d'interrelacionar els mites i la realitat. A partir d'un personatge de ficció (l'any passat DRÀCULA ) els xiquets hauran d'establir mitjançant la recerca de documentació en la Biblioteca, si el personaje que han elegido és real o és ficció. Per a això han d'utilitzar tots els suports i documentació existents en la Biblioteca.

OBJECTIU:

A partir dels mites de la literatura o la història, els xiquets hauran de buscar la seua base real fins a arribar a l'estudi dels mamífers.
Els xiquets es converteixen en verdaders investigadors, la recerca de dades es converteix en un joc i la conclusió del seu treball en un verdader premi.

EDAT:

L'activitat va dirigida a xiquets de 7 i 8 anys, coordinada amb el col·egi públic Montcabrer.

XARRADES, COL·LOQUIS, CONFERÈNCIES

Té com a objectiu l'acostament de la població en general al món del llibre, mitjançant l'exposició puntual de les presentacions de llibres i publicacions d'àmbit local o comarcal, exposicions, recitals o audicions. Per a això la Biblioteca disposa d'una sala de conferències amb una capacitat per a 70 persones.

Aquestes activitats van dirigides a tota la comunitat local i comarcal i es realitzen de forma puntual al llarg de l'any. Enguany ha sigut presentada l'obra de Joan Jordà i Sanchis, Paisatges d'hivern.

ÀMBIT: Biblioteca Municipal
DATES: Tot l'any.

DISSABTES MÀGICS