FACE

FACe és el punt general d'entrada de factures electròniques de l’Administració General de l’Estat. A través de FACe les empreses presentaran les seues factures electròniques obligatòriament a partir del 15 de Gener de 2015, sent voluntari abans de la dita data.

Estan exemptes d'aquesta obligació les factures amb un import inferior a 5000 €.

Codi DIR3 del Ajuntament: L01030921

 

Accedix des d'ací.