Transparència

El Portal de Transparència pretén fomentar la participació ciutadana, creant una nova opció d'interacció amb la ciutadania principalment a través de la seua Seu Electrònica.

El Portal de Transparència té el compromís de la millora contínua. A més de la informació que la Llei 9/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern determina com a publicitat activa (informació institucional, informació pressupostària i normativa).

Pots consultar tota l'àrea de transparència en el següent enllaç o la seccions següents:

Plens

Ordenances i reglaments

Perfil de contractant

Ocupació pública

Informació ecoómica i pressupostaria