Ocupació pública

11 CONVOCATÒRIES PROCESSOS DE SELECCIÓ AJUNTAMENT DE MURO DE ALCOY:

 

1.**BASES CONVOCATÒRIA PLAÇA AGENT POLICIA LOCAL (OPOSICIÓ LLIRE) (OOP 2011)

 

2** BASES CONVOCATÒRIA AMPLIACIÓ BORSA DE TREBALL PEÓ DE NETEJA D'EDIFICIS

PUBLICACIÓ ANUNCI BOP (13/04/2016)

BASES CONVOCATÒRIA

INSTÀNCIA     PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DEL 14 AL 25 D'ABRIL DE 2016.

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS    RECLAMACIONS: DEL 12 FINS AL 17 DE MAIG (AMBDÓS INCLOSOS)

LLISTA DEFINITIVA, NOMENAMENT DE TRIBUNAL I DATA DEL PRIMER EXERCICI

ANUNCI RESULTATS PRIMER EXERCICI I CONVOCATÒRIA SEGON EXERCICI

ANUNCI RECTIFICACIO RESULTATS PRIMER EXERCICI

ANUNCI RESULTATS SEGON EXERCICI I CONVOCATORIA TERCER EXERCICI

ANUNCI RESULTATS TERCER EXERCICI

PRESENTACIÓ DE MÈRITS:  DEL 30 DE JUNY FINS EL 5 DE JULIOL DE 2016 (AMBDÒS INCLOSOS)

ANUNCI RESULTATS FASE DE CONCURS

ANUNCI RESULTATS TOTALS DEL PROCES

DECRET D'APROVACIO DE L'AMPLIACIO DE LA BORSA DE TREBALL DE PEO DE NETEJA D'EDIFICIS

 

3**BASES CONVOCATÒRIA PROCÉS BECA DE FORMACIÓ PER A 2016 CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ D'ALACANT

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

INSTÀNCIA      PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES:  DEL 12 AL 21 DE MAIG DE 2016 (AMBDÓS INCLOSOS)

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS I DATA ENTREVISTES

RECTIFICACIÓ DATA I HORA ENTREVISTES

ESMENES: DEL 25 AL 27 DE MAIG DE 2016

DATA ENTREVISTES: 27 DE MAIG DE 2016 A LES 9:00 HORES AL CENTRE SOCIAL MATZEM

LLISTA DEFINITIVA

DECRET SELECCIÓ BECA 2016 I CONSTITUCIÓ BORSA

 

4**BASES CONVOCATÒRIA PROCÉS CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU

ANUNCI

BASES

INSTÀNCIES     PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DEL 15 AL 26 DE JULIOLDE 2016 (AMBDÓS INCLOSOS)

**NOTA: S'ADVERTEIX QUE HI HA UNA ERRADA EN L'IBAN DEL NÚM. DE COMPTE; L'IBAN CORRECTE ÉS ES04, DISCULPEU LES MOLÈSTIES**

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS     PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS/ESMENES: DEL 20 AL 25 D'AGOST DE 2016 (AMBDÓS INCLOSOS)

LLISTA DEFINITIVA, NOMENAMENT DE TRIBUNAL I DATA PRIMER EXERCICI

ANUNCI RESULTATS PRIMER EXERCICI I CONVOCATÒRIA SEGON EXERCICI

ANUNCI RESULTATS SEGON EXCERCICI

ANUNCI RESULTATS TOTALS PROCES DE SELECCIO

DECRET CONSTITUCIO BORSA DE TREBALL

 

5** ANUNCI CONVOCATORIA PER A LA CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL DE TÉCNIC DE RECURSOS HUMANS

DECRET ANUNCI CONVOCATORIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL DE TÉCNIC DE RECURSOS HUMANS

INSTANCIA     PRESENTACIO D'INSTANCIES: DEL 28 DE SETEMBRE FINS EL 8 D'OCTUBRE DE 2016 (AMBDÒS INCLOSOS).

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS    PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS/SUBSANACIONS: DEL 19 AL 25 D'OCTUBRE (AMBDÒS INCLOSOS)

LLISTA DEFINITIVA, NOMENAMENT DE TRIBUNAL I DATA PRIMER EXERCICI

NOTES PRIMER EXERCICI

 

23/11/2016:

6** ACTA SELECCIO EMCORP 2016

7** ACTA SELECCIO EMCOLD 2016

8** ACTA SELECCIO ECORJV 2016

 

9** TALLER D'OCUPACIÓ "LA FONT DEL BALADRE"

CALENDARI EXECUCIÓ SELECCIÓ ALUMNES I PDDA

BASES SELECCIÓ ALUMNES

BASES SELECCIÓ PDDA

ACTA BAREMACIÓ SITUACIÓ ALUMNES I CITACIÓ PER A ENTREVISTES

ACTA BAREMACIÓ SITUACIÓ PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I DE SUPORT

INFORMACIÓ BAREMACIÓ PDDA

ENTREVISTES PDDA 21/12/2016

ACTA BAREMACIÓ SITUACIÓ I ENTREVISTES ALUMNES

ACTA BAREMACIÓ SITUACIÓ I ENTREVISTES PDDA

ACTA BAREMACIÓ DEFINITIVA ALUMNES

ACTA BAREMACIÓ DEFINITIVA PDDA

 

10** T'AVALEM: "MURO JOVE

ACTA CONSTITUCIÓ GRUP DE TREBALL MIXT

CALENDARI EXECUCIÓ SELECCIÓ ALUMNES I PDDA

BASES SELECCIÓ ALUMNES

BASES SELECCIÓ PDDA (SOL·LICITUT) (ANNEX III CV)

Link a web del SERVEF

ACTA PROVISIONAL BAREMACIÓ SITUACIÓ PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I DE SUPORT

ENTREVISTES PDDA 19/05/2017

ACTA PROVISIONAL DE BAREMACIÓ ALUMNES I CONVOCATÒRIA PROVA COMPETÈNCIES CLAU

ENTREVISTES ALUMNES 23/05/2017

RESULTAT PROVA COMPETÈNCIES CLAU

ACTA PROVISIONAL BAREMACIÓ ENTREVISTES I SITUACIÓ PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I DE SUPORT

ACTA PROVISIONAL DE BAREMACIÓ ALUMNES FASE SITUACIÓ MÉS ENTREVISTA

ACTA RECLAMACIONS PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I DE SUPORT

ACTA LLISTAT DEFINITIU DIRECTOR-DOCENT DE SUPORT I DOCENTS, PROVISIONAL AUXILIAR ADMINISTRATIU I MODIFICACIÓ CALENDARI

ACTA DEFINITIVA ALUMNES 30/05/2017 

ENTREVISTES DIRECTOR/A-DOCENT DE SUPORT 05/06/217

ACTA DEFINITIVA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 31/05/2017 

ACTA PROVISIONAL DIRECTOR/A- DOCENT DE SUPORT 05/06/2017 

ACTA DEFINITIVA DIRECTOR/A- DOCENT DE SUPORT 08/06/2017 

 

11** BASES CONVOCATÒRIA PROCÉS BECA DE FORMACIÓ PER A 2017 CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ D'ALACANT