Ocupació pública

11 CONVOCATÒRIES PROCESSOS DE SELECCIÓ AJUNTAMENT DE MURO DE ALCOY:

 

1.**BASES CONVOCATÒRIA PLAÇA AGENT POLICIA LOCAL (OPOSICIÓ LLIRE) (OOP 2011)

 

2** BASES CONVOCATÒRIA AMPLIACIÓ BORSA DE TREBALL PEÓ DE NETEJA D'EDIFICIS

PUBLICACIÓ ANUNCI BOP (13/04/2016)

BASES CONVOCATÒRIA

INSTÀNCIA     PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DEL 14 AL 25 D'ABRIL DE 2016.

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS    RECLAMACIONS: DEL 12 FINS AL 17 DE MAIG (AMBDÓS INCLOSOS)

LLISTA DEFINITIVA, NOMENAMENT DE TRIBUNAL I DATA DEL PRIMER EXERCICI

ANUNCI RESULTATS PRIMER EXERCICI I CONVOCATÒRIA SEGON EXERCICI

ANUNCI RECTIFICACIO RESULTATS PRIMER EXERCICI

ANUNCI RESULTATS SEGON EXERCICI I CONVOCATORIA TERCER EXERCICI

ANUNCI RESULTATS TERCER EXERCICI

PRESENTACIÓ DE MÈRITS:  DEL 30 DE JUNY FINS EL 5 DE JULIOL DE 2016 (AMBDÒS INCLOSOS)

ANUNCI RESULTATS FASE DE CONCURS

ANUNCI RESULTATS TOTALS DEL PROCES

DECRET D'APROVACIO DE L'AMPLIACIO DE LA BORSA DE TREBALL DE PEO DE NETEJA D'EDIFICIS

 

3**BASES CONVOCATÒRIA PROCÉS BECA DE FORMACIÓ PER A 2016 CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ D'ALACANT

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

INSTÀNCIA      PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES:  DEL 12 AL 21 DE MAIG DE 2016 (AMBDÓS INCLOSOS)

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS I DATA ENTREVISTES

RECTIFICACIÓ DATA I HORA ENTREVISTES

ESMENES: DEL 25 AL 27 DE MAIG DE 2016

DATA ENTREVISTES: 27 DE MAIG DE 2016 A LES 9:00 HORES AL CENTRE SOCIAL MATZEM

LLISTA DEFINITIVA

DECRET SELECCIÓ BECA 2016 I CONSTITUCIÓ BORSA

 

4**BASES CONVOCATÒRIA PROCÉS CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU

ANUNCI

BASES

INSTÀNCIES     PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DEL 15 AL 26 DE JULIOLDE 2016 (AMBDÓS INCLOSOS)

**NOTA: S'ADVERTEIX QUE HI HA UNA ERRADA EN L'IBAN DEL NÚM. DE COMPTE; L'IBAN CORRECTE ÉS ES04, DISCULPEU LES MOLÈSTIES**

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS     PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS/ESMENES: DEL 20 AL 25 D'AGOST DE 2016 (AMBDÓS INCLOSOS)

LLISTA DEFINITIVA, NOMENAMENT DE TRIBUNAL I DATA PRIMER EXERCICI

ANUNCI RESULTATS PRIMER EXERCICI I CONVOCATÒRIA SEGON EXERCICI

ANUNCI RESULTATS SEGON EXCERCICI

ANUNCI RESULTATS TOTALS PROCES DE SELECCIO

DECRET CONSTITUCIO BORSA DE TREBALL

 

5** ANUNCI CONVOCATORIA PER A LA CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL DE TÉCNIC DE RECURSOS HUMANS

DECRET ANUNCI CONVOCATORIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL DE TÉCNIC DE RECURSOS HUMANS

INSTANCIA     PRESENTACIO D'INSTANCIES: DEL 28 DE SETEMBRE FINS EL 8 D'OCTUBRE DE 2016 (AMBDÒS INCLOSOS).

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS    PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS/SUBSANACIONS: DEL 19 AL 25 D'OCTUBRE (AMBDÒS INCLOSOS)

LLISTA DEFINITIVA, NOMENAMENT DE TRIBUNAL I DATA PRIMER EXERCICI

NOTES PRIMER EXERCICI

 

23/11/2016:

6** ACTA SELECCIO EMCORP 2016

7** ACTA SELECCIO EMCOLD 2016

8** ACTA SELECCIO ECORJV 2016

 

9** TALLER D'OCUPACIÓ "LA FONT DEL BALADRE"

CALENDARI EXECUCIÓ SELECCIÓ ALUMNES I PDDA

BASES SELECCIÓ ALUMNES

BASES SELECCIÓ PDDA

ACTA BAREMACIÓ SITUACIÓ ALUMNES I CITACIÓ PER A ENTREVISTES

ACTA BAREMACIÓ SITUACIÓ PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I DE SUPORT

INFORMACIÓ BAREMACIÓ PDDA

ENTREVISTES PDDA 21/12/2016

ACTA BAREMACIÓ SITUACIÓ I ENTREVISTES ALUMNES

ACTA BAREMACIÓ SITUACIÓ I ENTREVISTES PDDA

ACTA BAREMACIÓ DEFINITIVA ALUMNES

ACTA BAREMACIÓ DEFINITIVA PDDA

 

10** T'AVALEM: "MURO JOVE

ACTA CONSTITUCIÓ GRUP DE TREBALL MIXT

CALENDARI EXECUCIÓ SELECCIÓ ALUMNES I PDDA

BASES SELECCIÓ ALUMNES

BASES SELECCIÓ PDDA (SOL·LICITUT) (ANNEX III CV)

Link a web del SERVEF

ACTA PROVISIONAL BAREMACIÓ SITUACIÓ PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I DE SUPORT

ENTREVISTES PDDA 19/05/2017

ACTA PROVISIONAL DE BAREMACIÓ ALUMNES I CONVOCATÒRIA PROVA COMPETÈNCIES CLAU

ENTREVISTES ALUMNES 23/05/2017

RESULTAT PROVA COMPETÈNCIES CLAU

ACTA PROVISIONAL BAREMACIÓ ENTREVISTES I SITUACIÓ PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I DE SUPORT

ACTA PROVISIONAL DE BAREMACIÓ ALUMNES FASE SITUACIÓ MÉS ENTREVISTA

ACTA RECLAMACIONS PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I DE SUPORT

ACTA LLISTAT DEFINITIU DIRECTOR-DOCENT DE SUPORT I DOCENTS, PROVISIONAL AUXILIAR ADMINISTRATIU I MODIFICACIÓ CALENDARI

ACTA DEFINITIVA ALUMNES 30/05/2017 

ENTREVISTES DIRECTOR/A-DOCENT DE SUPORT 05/06/217

ACTA DEFINITIVA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 31/05/2017 

ACTA PROVISIONAL DIRECTOR/A- DOCENT DE SUPORT 05/06/2017 

ACTA DEFINITIVA DIRECTOR/A- DOCENT DE SUPORT 08/06/2017 

ACTA CONSTITUCIÓ GRUP DE TREBALL MIXT SUBSTITUCIÓ DOCENT SSCB0109 DINAMITZACIÓ COMUNITARIA.

CALENDARI EXECUCIÓ SUBSTITUCIÓ DOCENT SSCB0109 DINAMITZACIÓ COMUNITARIA

 (SOL·LICITUT) (ANNEX III CV)

ACTA PROVISIONAL BAREMACIÓ DOCENT SSCB0109 SUBSTITUCIÓ TITULAR.

ENTREVISTA DOCENT SSCB0109 SUBSTITUCIÓ TITULAR

ACTA PROVISIONAL BAREMACIÓ ENTREVISTA I SITUACIÓ PERSONAL DOCENT SSCB0109 SUBSTITUCIÓ TITULAR

ACTA DEFINITIVA BAREMACIÓ ENTREVISTA I SITUACIÓ PERSONAL DOCENT SSCB0109 SUBSTITUCIÓ TITULAR

 

11** BASES CONVOCATÒRIA PROCÉS BECA DE FORMACIÓ PER A 2017 CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ D'ALACANT

 
 
 
 

Expresso Show replica handbags replica designer handbags replica handbags deals chanel replica handbags designer fake handbags replica bags uk replica handbags uk knockoff bags replica handbags replica designer bags designer replica handbags replica designer handbags louis vuitton replica handbags cheap replica bags hermes replica handbags mulberry replica outlet replica mulberry handbags replica bags shop replica handbags outlet replica handbags outlet replica handbags uk hermes replica wallets wholesale replica handbags replica handbags online