Ocupació pública

CONVOCATÒRIES PROCESSOS DE SELECCIÓ AJUNTAMENT DE MURO DE ALCOY:

 

1. TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL (OPOSICIÓ LLIRE) OOP 2017

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

RECTIFICACIÓ BASES DE LA CONVOCATÒRIA

EXTRACTE BOE

INSTÀNCIA      TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DEL 12 AL 31 DE JULIOL DE 2018 (AMBDÒS INCLOSOS)

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS      PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS/ESMENES: DEL 6 AL 19 DE SETEMBRE (AMBDÓS INCLOSOS)

LLISTA DEFINITIVA, NOMENAMENT DE TRIBUNAL I DATA PRIMER EXERCICI

RESULTATS PRIMER EXERCICI

 

2. AGENT POLICIA LOCAL (OPOSICIÓ LLIRE) (OOP 2011) (PROCÉS TANCAT)

RESULTATS TOTALS PROCÉS

 

3. AMPLIACIÓ BORSA DE TREBALL PEÓ DE NETEJA D'EDIFICIS (PROCÉS TANCAT)

DECRET D'APROVACIÓ DE L'AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE PEÓ DE NETEJA D'EDIFICIS

 

4. BASES CONVOCATÒRIA PROCÉS CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU (PROCÉS TANCAT)

DECRET CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL