Ocupació pública

CONVOCATÒRIES PROCESSOS DE SELECCIÓ AJUNTAMENT DE MURO DE ALCOY:

 

CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBAL TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

ANUNCI CONVOCATÒRIA

BASES PROCÉS

INSTÀNCIA     TERMINI DE PRESENTACIÓ: DEL DIA 30 DE DESEMBRE DE 2019 AL 14 DE GENER DE 2020 (AMBDÓS INCLOSOS)

 

1. AGENT POLICIA LOCAL TORN LLIURE I TORN MOBILITAT

BASES CONVOCATÒRIA

INCORPORACIÓ PLAÇA A PROCÉS DE SELECCIÓ

ANUNCI BOE

INSTÀNCIA TORN LLIURE   PRESENTACIÓ: DEL 2 AL 29 DE JULIOL DE 2019 (TOTS DOS INCLOSOS)

INSTÀNCIA TORN MOBILITAT   PRESENTACIÓ: DEL 2 AL 29 DE JULIOL DE 2019 (TOTS DOS INCLOSOS)

 

2. CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL TÈCNIC DE RECURSOS HUMANS (PROCÉS TANCAT)

RESOLUCIÓ CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL TÈCNIC DE RRHH

 

3. CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL TÈCNIC MITJÀ DE GESTIÓ

ANUNCI CONVOCATÒRIA

BASES PROCÉS

INSTÀNCIA    TERMINI DE PRESENTACIÓ: DEL 10 AL 21 DE JUNY DE 2019 (AMBDÓS INCLOSOS)

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS      RECLAMACIONS: DEL 22 FINS AL 26 DE JULIOL DE 2019 (AMBDÓS INCLOSOS)

LLISTA DEFINITIVA NOMENAMENT DE TRIBUNAL I DATA PRIMER EXERCICI

RESULTATS PRIMER EXERCICI I CONVOCATÒRIA SEGON EXERCICI

RESULTATS SEGON EXERCICI I TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE MÈRTIS (DEL 8 AL 15/10/2019 AMBDÓS INCLOSOS)

 

4. CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBAL TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

ANUNCI CONVOCATÒRIA

BASES PROCÉS

INSTÀNCIA     TERMINI DE PRESENTACIÓ: DEL 16 AL 29 DE MAIG DE 2019 (AMBDÓS INCLOSOS)

RECTIFICACIÓ ERRADA MATERIAL BASES DEL PROCÉS

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS    PRESENTACIÓ RECLAMACIONS/ESMENES: DEL 12 AL 18 DE JUNY DE 2019 (AMBDÓS INCLOSOS)

LLISTA DEFINITIVA, NOMENAMENT DE TRIBUNAL I DATA PRIMER EXERCICI

RESULTATS PRIMER EXERCICI I CONVOCATORIA SEGON EXERCICI

RESULTATS SEGON EXERCICI

RESULTATS MÈRITS I TOTAL PROCÉS

RESOLUCIÓ APROVACIÓ CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL TAG

 

5. CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC DE BIBLIOTECA (PROCÉS TANCAT)

DECRET APROVACIÓ BORSA DE TREBALL TÈCNIC DE BIBLIOTECA

 

6. CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL DE PROFESSOR D'ANGLÉS (PROCÉS TANCAT)

DECRET APROVACIÓ BORSA DE TREBALL PROFESSOR D'ANGLÉS

 

7. AMPLIACIÓ BORSA DE TREBALL PEÓ DE NETEJA D'EDIFICIS (PROCÉS TANCAT)

DECRET D'APROVACIÓ DE L'AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE PEÓ DE NETEJA D'EDIFICIS

 

8. BASES CONVOCATÒRIA PROCÉS CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU (PROCÉS TANCAT)

DECRET CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL