Ocupació pública

CONVOCATÒRIES PROCESSOS DE SELECCIÓ AJUNTAMENT DE MURO DE ALCOY:

 

1. CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC DE BIBLIOTECA (PROCÉS TANCAT)

DECRET APROVACIO BORSA DE TREBALL TECNIC DE BIBLIOTECA

 

 

2. CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL DE PROFESSOR D'ANGLÉS

ANUNCI CONVOCATÒRIA

BASES

INSTÀNCIA    PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DEL 3 AL 17 DE DESEMBRE (TOTS DOS INCLOSOS)

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS     PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS: DEL 16 AL 24 D'ABRIL DE 2019 (AMBDÒS INCLOSOS)

 

3. AGENT POLICIA LOCAL (OPOSICIÓ LLIRE) (OOP 2011) (PROCÉS TANCAT)

RESULTATS TOTALS PROCÉS

 

4. AMPLIACIÓ BORSA DE TREBALL PEÓ DE NETEJA D'EDIFICIS (PROCÉS TANCAT)

DECRET D'APROVACIÓ DE L'AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE PEÓ DE NETEJA D'EDIFICIS

 

5. BASES CONVOCATÒRIA PROCÉS CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU (PROCÉS TANCAT)

DECRET CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL