Ocupació pública

CONVOCATÒRIES PROCESSOS DE SELECCIÓ AJUNTAMENT DE MURO DE ALCOY:

 

1. TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL (OPOSICIÓ LLIRE) OOP 2017

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

RECTIFICACIÓ BASES DE LA CONVOCATÒRIA

EXTRACTE BOE

INSTÀNCIA      TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DEL 12 AL 31 DE JULIOL DE 2018 (AMBDÒS INCLOSOS)

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS      PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS/ESMENES: DEL 6 AL 19 DE SETEMBRE (AMBDÓS INCLOSOS)

LLISTA DEFINITIVA, NOMENAMENT DE TRIBUNAL I DATA PRIMER EXERCICI

RESULTATS PRIMER EXERCICI

RESULTATS SEGON EXERCICI I CONVOCATÒRIA TERCER EXERCICI

RESULTATS TERCER EXERCICI

 

2. CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC DE BIBLIOTECA

ANUNCI CONVOCATÒRIA

BASES

INSTÀNCIA    PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DEL 3 AL 17 DE DESEMBRE (TOTS DOS INCLOSOS)

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS    Presentació de reclamacions: del 28/12/2018 al 07/01/2019 (ambdós inclosos)

LLISTA DEFINITIVA NOMENEMANT DE TRIBUNAL I DATA VALORACIÓ DELS MÈRITS

RECTIFICACIO ERRADA MATERIAL EN LLISTA DEFINITIVA ADMESOS

RESULTATS BAREMACIÓ MÈRITS

RETIFICACIO ANUNCI RESULTATS

DECRET APROVACIO BORSA DE TREBALL TECNIC DE BIBLIOTECA

 

3. CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL DE PROFESSOR D'ANGLÉS

ANUNCI CONVOCATÒRIA

BASES

INSTÀNCIA    PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DEL 3 AL 17 DE DESEMBRE (TOTS DOS INCLOSOS)

 

4. AGENT POLICIA LOCAL (OPOSICIÓ LLIRE) (OOP 2011) (PROCÉS TANCAT)

RESULTATS TOTALS PROCÉS

 

5. AMPLIACIÓ BORSA DE TREBALL PEÓ DE NETEJA D'EDIFICIS (PROCÉS TANCAT)

DECRET D'APROVACIÓ DE L'AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE PEÓ DE NETEJA D'EDIFICIS

 

6. BASES CONVOCATÒRIA PROCÉS CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU (PROCÉS TANCAT)

DECRET CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL