Ajuntament

MURO

Urbanisme

Inici | Àrees | Urbanisme

Patrimoni i rehabilitació

Planejament
Polígon Industrial el Pi

ARQUITECTA: VICTORIA GARCÍA MOLINA

ARQUITECTA TÈCNICA: ROSA MARÍA MARTÍNEZ GARCÍA

ENGINYERA TÈCNICA:

Protocol Atenció Consultes Oficina Técnica

 

En la petició de llicència d’obres, es presentarà el projecte en format digital (cd)

Dades d’interés

Telf: 96 553 05 57 – Extensió serveis tècnics: 5

Punt Informació Cadastral (P.I.C.)

En base a la resolució de 29 de març de 2005, de la Direcció General del Cadastre, per la qual s’aprova el règim d’establiment i funcionament dels Punts d’informació Cadastral (PIC).

L’Ajuntament de Muro de Alcoy disposa de l’esmentat servei PIC, mitjançant el qual qualsevol contribuent pot sol·licitar certificació cadastral al voltant dels seus béns immobles, en l’àmbit de tot el territori nacional.

El PIC de Muro de Alcoy està situat a les oficines dels Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament , en horari de 9 h a  14 h, de dilluns a divendres.

Per accedir a l’esmentat certificat, el titular cadastral haurà de signar la sol·licitud que se li facilitarà en el moment del tràmit, i hi haurà d’aportar còpia del DNI.

En cas que el titular cadastral siga difunt, el sol·licitant haurà d’acreditar documentalment la seua relació directa amb l’esmentat bé.

NOVETAT: Els ciutadans poden obtindre a través d’Internet, la notificació electrònica dels nous valors.  De forma gratuïta des dels punts d’informació catastral (PIC), mitjançant una clau concertada que prèviament es remetrà als intere

Enllaços altres web

  • SUMA Gestió Tributària – Horari d´atenció al públic de l’oficina itinerant: dilluns laborables de 10 h a 13 h.
Notìcies relacionades amb l'àrea Urbanisme
No s'ha trobat cap entrada.

Llegir més notícies

Aumentar texto
Share This