Ajuntament

MURO

Alumne/a Taller d’Ocupació “MUROCUPA’T 4” certificat SSCB0110 DINAMITZACIÓ, PROGRAMACIÓ I DESENVOLUPAMENT D’ACCIONS CULTURALS (Certificat de Professionalitat nivell 3).

1 juny 2021 | ADL, Ajudes i subvencions, Notícies, Ofertes Treball, Taller d'Ocupació

Inici | Alumne/a Taller d’Ocupació “MUROCUPA’T 4” certificat SSCB0110 DINAMITZACIÓ, PROGRAMACIÓ I DESENVOLUPAMENT D’ACCIONS CULTURALS (Certificat de Professionalitat nivell 3).

El proper 4 de juny es procedirà a posar oferta de serveis formatius per procedir a la selecció d’un alumne/a del Taller d’Ocupació “MUROCUPA’T 4” expedient FOTAE/2020/28/03.
La persona seleccionada treballarà alternant amb els estudis del certificat de professionalitat SSCB0110 DINAMITZACIÓ, PROGRAMACIÓ I DESENVOLUPAMENT D’ACCIONS CULTURALS (Certificat de Professionalitat nivell 3) durant 6 mesos a jornada completa de 40 h/setmana i jornada de 9.00 a 17.00 hores de dilluns a divendres. També es treballarà algun festiu.

Les persones interessades hauran de sol·licitar a LABORA per mitjà del web https://labora.gva.es/es/ciutadania i sol·licitar cita prèvia indicant cursos de formació. Una vegada introduïdes les dades en “notes” indicar que esteu interessats en el certificat SSCB0110 DINAMITZACIÓ, PROGRAMACIÓ I DESENVOLUPAMENT D’ACCIONS CULTURALS per al Taller d’Ocupació.

Recordem que a l’ésser un certificat de nivell 3 s’ha de complir algun dels següents requisits:
-Títol de Batxiller.
-Certificat de professionalitat de nivell 3.
-Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.
-Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
-Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
-Tenir les competències clau necessàries, d’acord amb el que recull l’annex IV de l’reial decret 34/2008, per a cursar amb aprofitament la formació corresponent a l’certificat de professionalitat.

A més han de complir les condicions exigides per poder celebrar un contracte per a la formació i aprenentatge itenir un certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.

Historic de noticies

Últimes notícies

Aumentar texto
Share This